بخش طرح و برنامه

بخش طرح و برنامه

در این بخش امکان مشاهده اطلاعات کامل فرآیندهای انجام شده بر روی یک برنامه در یک نگاه وجود دارد که این اطلاعات خود به ۳ بخش مختلف تقسیم می‌شوند :

  1. گروه اول: نام، گروه، طبقه، نوع ساخت، تعداد برنامه، مدت هر برنامه، مدت کل، نام تهیه کننده، شماره‌ی برآورد برنامه
  2. گروه دوم: وضعیت برنامه شامل فعالیت‌های انجام شده به تفکیک بخش‌های مختلف شامل: طرح و برنامه، اطلاعات برنامه ریزی/برآورد، اطلاعات برنامه ریزی/ارزیابی، تولید فنی، گروه/تولید، گروه/بازبینی، بازبین پخش و ناظر پخش

ثبت وضعیت، ثبت مکاتبات و اطلاعات کامل برنامه

در بخش ثبت وضعیت امکان ثبت وعیت جدید برنامه شامل موارد مشخص شده در تصویر وجود دارد

امکان ثبت اطلاعات یک برنامه جدید با فیلدهای مشخص شده در تصویر وجود دارد