سامانه برآورد و مدیریت تولید

گروه برنامه ساز

گروه برنامه ساز

در بخش گروه برنامه‌ساز، امکان ثبت وضعیت پیش تولید، تولید در گروه، بازبینی در گروه ، همچنین افزودن نمونه فایل‌های رسانه‌ای و عکس وجود دارد.

بیشتر
معرفی سامانه کنترل پروژه و تولید

معرفی سامانه کنترل پروژه و تولید

این سامانه با تحلیل بسیار قوی اولیه پیاده سازی شده و به مرور در طی سه سال اخیر امکانات و ویژگی‌های بی‌شماری به آن اضافه شده است

بیشتر
بخش ورود اطلاعات پایه

بخش ورود اطلاعات پایه

گروه‌های برنامه ساز شبکه(تولید، پخش و ...)

بیشتر
بخش طرح و برنامه

بخش طرح و برنامه

در این بخش امکان مشاهده اطلاعات کامل فرآیندهای انجام شده بر روی یک برنامه در یک نگاه وجود دارد که این اطلاعات خود به ۳ بخش مختلف تقسیم می‌شوند :

بیشتر
بخش اطلاعات و برنامه ریزی

بخش اطلاعات و برنامه ریزی

در این بخش امکان ثبت وضعیت برآورد یا ارزیابی، ثبت پیش برآورد، ثبت برآورد و ثبت ارزیابی وجود دارد. 

بیشتر
واحد تولید فنی

واحد تولید فنی

در این بخش امکان ثبت گزارش شورای دکور، ثبت آفیش تولید، ثبت گزارش منشی صحنه و ثبت پرداخت به عوامل تولید وجود دارد.

بیشتر
پخش

پخش

در بخش پخش، امکان ثبت وضعیت بازبینی پخش و ناظر پخش وجود دارد.

بیشتر
مالی

مالی

 در بخش مالی، امکان ثبت پرداخت‌های انجام شده به یک برنامه بر اساس مبلغ، تاریخ و نوع پرداخت(کدی، دقیقه‌ای) وجود دارد.

بیشتر
گزارشات

گزارشات

 خروجی کلیه مراحل ذکر شده در بالا، منجر به دریافت گزارشاتی از سیستم می‌شود که برای مثال مغایرت‌هایی مانند مغایرت بین برآورد و ارزیابی را نشان می‌دهد.

بیشتر