مدیریت اطلاعات تامین کنندگان و پیمانکاران

این بخش از راهکار ویژه پورتال سامان امکان مدیریت اطلاعات اعضای وندور لیست و پیمانکاران شرکت را فراهم می کند. این بخش به گونه ای طراحی شده است که به جز مدیر پورتال، پیمانکاران و تامین کنندگان نیز می توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت و ویرایش نمایند. پس از ثبت اطلاعات یک تامین کننده و یا پیمانکار مدیر سیستم میتواند بر اساس گردش کار انجام شده در سازمان، شرکت مربوطه را احراز صلاحیت کرده و امتیازدهی نماید. همچنین امکان طبقه بندی تامین کنندگان و پیمانکاران در طبقات مختلف امکانپذیر است. از دیگر امکانات این بخش امکان جستجوی پیشرفته شرکت ها بر اساس نوع فعالیت، محصولات، پروژه ها، موقعیت جغرافیایی و ... است.