فرصت‌های شغلی (استخدام)

سرویس فرصت های شغلی با امکان مدیریت اطلاع رسانی نیازمندی های استخدامی سازمان می تواند یکی از کاربردی ترین سرویس های قابل بهره برداری در پورتال سامان باشد. از طریق سرویس فرصت های شغلی کاربران پورتال می توانند نسبت به جستجوی شرایط مشاغل، تکمیل فرم استخدام و ارسال رزومه جهت همکاری اقدام نمایند. همچنین با دریافت کد رهگیری امکان پیگیری درخواست وجود دارد. برای مدیر پورتال امکان طبقه بندی مشاغل، بارگذاری پرسشنامه استخدامی، گزارش گیری از رزومه های ثبت شده و ... وجود دارد.
 قابلیت و امکانات
 • امکان ثبت فرصت های شغلی همراه با شرایط افراد مانند حداقل مدرک تحصیلی، جنسیت، رشته های تحصیلی
 • امکان جستجوی پیشرفته بر اساس شرایط مشاغل
 • امکان تکمیل سوابق کاری در شرکت و سوابق کاری در پروژه ها برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان تکمیل سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان تکمیل زبان های خارجی و نرم افزارها برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان تکمیل اطلاعات معرفها برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان تکمیل جزییات بازنشستگی برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان تکمیل اطلاعات اعضای خانواده و افراد تحت تکفل برای هر شغل توسط کارجو
 • امکان جستجوی پیشرفته بر اساس شرایط مشاغل
 • بلاک نمایش آخرین فرصتهای شغلی
 • امکان ثبت درخواست همکاری بر روی یک فرصت شغلی بصورت آنلاین
 • امکان تکمیل و ارسال رزومه بصورت آنلاین
 • امکان پیگیری رزومه از طریق کد پیگیری
 • امکان دریافت و ثبت نتیجه بررسی رزومه های ارسالی توسط مدیر سرویس
 • امکان تعریف واحدهای مختلف در سازمان و ایجاد فرصتهای شغلی مربوط به هر واحد
 • امکان گزارش گیری از رزومه های ثبت شده در فرصتهای شغلی مختلف
 • امکان بارگذاری پرسشنامه برای هر فرصت شغلی