مناقصات و مزایدات

با استفاده از سرویس مناقصات و مزایدات پورتال سامان می توان نسبت به ثبت الکترونیکی، طبقه بندی و اطلاع رسانی موثر مناقصات و مزایدات سازمان اقدام نمود. از طریق این سرویس می توان مشخصات مناقصه و یا مزایده در حال برگزاری را با ذکر جزییاتی مانند موضوع، عنوان، واحد برگزار کننده، تاریخ انتشار، مهلت دریافت و ارسال اسناد، تاریخ بازگشایی پاکت ها و ... را در فرآیند مناقصات و مزایدات اطلاع رسانی نمود. همچنین می توان اسناد مناقصه و یا مزایده را به فرم اطلاع رسانی ضمیمه نمود تا شرکت کنندگان نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. امکان فعال سازی پرداخت الکترونیکی جهت خرید اسناد نیز بر روی این سرویس وجود دارد.
 قابلیت و امکانات
  • قابلیت گروه بندی نامحدود مناقصات و مزایدات
  • اعلام مشخصات مناقصه و یا مزایده در حال برگزاری با ذکر جزئیات طبقه بندی شده شامل: موضوع، عنوان، واحد برگزار کننده، تاریخ انتشار و آخرین تغییرات، محل اجرای پروژه، مهلت دریافت و ارسال اسناد، تاریخ بازگشایی پاکت‌ها، نحوه ضمانت، شرایط شرکت کنندگان و نحوه دریافت اسناد
  • امکان بارگذاری تصویر آگهی مناقصه و یا مزایده در حال برگزاری توسط راهبر پورتال
  • قابلیت جستجوی مناقصات و مزایدات بر اساس موضوع و واحد برگزار کننده
  • امکان بارگذاری اسناد مناقصه و مزایده برای دانلود توسط کاربران
  • امکان مشاهده فهرست الفبایی، موضوعی و طبقه بندی مناقصات و مزایدات