مدیریت دوره ها و کلاس های آموزشی

با استفاده از این بخش می توانید دوره ها و کلاس های آموزشی خود را تعریف کنید. سپس در هر دوره تالارهای گفتگو، تکالیف، آزمون ها، منابع درسی و ... مختص خود آن دوره را قرار دهید. قالب نمایش این دوره های می تواند به چهار روش زیر باشد:

  • تک فعالیتی
  • اجتماعی
  • هفتگی
  • موضوعی